ทีเด็ด

มังกรฟ้า พาเฮง สาวย่านรัชดา ถูกรางวัลที่ 1 !!

ผู้ถูกรางวัล เป็นผู้หญิง อายุ 40 ปี ทำธุรกิจส่วนตัว อยู่แถวย่าน รัชดาภิเษก ซื้อสลากฯ กับ ทางมังกรฟ้า ไปจำนวน 19 ใบ โดยซื้อจากเลขทะเบียนรถ จนทางบริษัท มังกรฟ้า โทรศัพท์มาแจ้งว่าถูกรางวัลที่หนึ่ง จึงได้รีบเดินทางมา นำบัตรประชาชนและรูปถ่ายสลากฯ ที่ซื้อมายืนยัน ถูกรางวัลที่ 1 วันที่ งวดที่ 15 ชุดที่ 13 จำนวน 1 ใบ รับ 6 ล้านบาท โดยหญิงที่ถูกรางวัลที่ 1 นั้นได้ขอให้ทางบริษัท มังกรฟ้า โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ซึ่งจะต้องถูกหักร้อยละ 2% ตาม ค่าธรรมเนียมและ ค่าอากรแสตมป์และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามที่กฎหมายกำหนด ตามประเภทของ สลาก