Jackpot สะสม 1,000,000

จับยี่กี VIP - รอบที่ 77 22 กันยายน 2564
3ตัวบน
580
2ตัวล่าง
92
หวยรัฐบาลไทย - 16 กันยายน 2564
ผลการออกรางวัล
0 7 0 9 3 5
3ตัวหน้า
609 817
3ตัวล่าง
379 007
2ตัวล่าง
90
หวย ออมสิน - 16 กันยายน 2564
รางวัลเลขท้าย 6 ตัว
1 4 8 3 6 0 , 1 7 4 7 5 7
3ตัวหน้า
360
2ตัวล่าง
57
หวย ธกส. - 16 กันยายน 2564
เลขที่ออก
8 0 0 1 5 4 1
3ตัวหน้า
541
2ตัวล่าง
01
หวยหุ้นไทย - 22 กันยายน 2564
หุ้นไทยเย็น
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

หวยหุ้นต่างประเทศ - 22 กันยายน 2564
หุ้นเกาหลี
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

นิเคอิ รอบเช้า
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

นิเคอิ รอบบ่าย
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

หุ้นฮั่งเส็ง รอบเช้า
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

หุ้นฮั่งเส็ง รอบบ่าย
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

หุ้นจีน รอบเช้า
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

หุ้นจีน รอบบ่าย
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

หุ้นไต้หวัน
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

หุ้นสิงคโปร์
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

หุ้นอียิปต์
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

หุ้นเยอรมัน
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

หุ้นอังกฤษ
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

หุ้นรัสเซีย
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

หุ้นอินเดีย
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

หุ้นดาวน์โจน
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

หวยมาเลย์
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

หวยลาว
3ตัวบน

816

2ตัวล่าง

78

หวยเวียดนาม/ฮานอย
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

หวยเวียดนาม/ฮานอยพิเศษ
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - 22 กันยายน 2564
จับยี่กี VIP รอบที่ 78
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP รอบที่ 77
3ตัวบน

580

2ตัวล่าง

92

จับยี่กี VIP รอบที่ 76
3ตัวบน

669

2ตัวล่าง

26

จับยี่กี VIP รอบที่ 75
3ตัวบน

230

2ตัวล่าง

92

จับยี่กี VIP รอบที่ 74
3ตัวบน

673

2ตัวล่าง

10

จับยี่กี VIP รอบที่ 73
3ตัวบน

679

2ตัวล่าง

28

จับยี่กี VIP รอบที่ 72
3ตัวบน

819

2ตัวล่าง

05

จับยี่กี VIP รอบที่ 71
3ตัวบน

914

2ตัวล่าง

68

จับยี่กี VIP รอบที่ 70
3ตัวบน

239

2ตัวล่าง

45

จับยี่กี VIP รอบที่ 69
3ตัวบน

206

2ตัวล่าง

72

จับยี่กี VIP รอบที่ 68
3ตัวบน

131

2ตัวล่าง

49

จับยี่กี VIP รอบที่ 67
3ตัวบน

917

2ตัวล่าง

37

จับยี่กี VIP รอบที่ 66
3ตัวบน

133

2ตัวล่าง

99

จับยี่กี VIP รอบที่ 65
3ตัวบน

216

2ตัวล่าง

25

จับยี่กี VIP รอบที่ 64
3ตัวบน

733

2ตัวล่าง

31

จับยี่กี VIP รอบที่ 63
3ตัวบน

446

2ตัวล่าง

04

จับยี่กี VIP รอบที่ 62
3ตัวบน

242

2ตัวล่าง

96

จับยี่กี VIP รอบที่ 61
3ตัวบน

063

2ตัวล่าง

11

จับยี่กี VIP รอบที่ 60
3ตัวบน

283

2ตัวล่าง

67

จับยี่กี VIP รอบที่ 59
3ตัวบน

814

2ตัวล่าง

54

จับยี่กี VIP รอบที่ 58
3ตัวบน

329

2ตัวล่าง

79

จับยี่กี VIP รอบที่ 57
3ตัวบน

351

2ตัวล่าง

00

จับยี่กี VIP รอบที่ 56
3ตัวบน

562

2ตัวล่าง

39

จับยี่กี VIP รอบที่ 55
3ตัวบน

306

2ตัวล่าง

32

จับยี่กี VIP รอบที่ 54
3ตัวบน

266

2ตัวล่าง

73

จับยี่กี VIP รอบที่ 53
3ตัวบน

994

2ตัวล่าง

72

จับยี่กี VIP รอบที่ 52
3ตัวบน

460

2ตัวล่าง

72

จับยี่กี VIP รอบที่ 51
3ตัวบน

460

2ตัวล่าง

48

จับยี่กี VIP รอบที่ 50
3ตัวบน

188

2ตัวล่าง

63

จับยี่กี VIP รอบที่ 49
3ตัวบน

472

2ตัวล่าง

73

จับยี่กี VIP รอบที่ 48
3ตัวบน

412

2ตัวล่าง

48

จับยี่กี VIP รอบที่ 47
3ตัวบน

856

2ตัวล่าง

55

จับยี่กี VIP รอบที่ 46
3ตัวบน

215

2ตัวล่าง

51

จับยี่กี VIP รอบที่ 45
3ตัวบน

110

2ตัวล่าง

57

จับยี่กี VIP รอบที่ 44
3ตัวบน

318

2ตัวล่าง

91

จับยี่กี VIP รอบที่ 43
3ตัวบน

581

2ตัวล่าง

95

จับยี่กี VIP รอบที่ 42
3ตัวบน

404

2ตัวล่าง

48

จับยี่กี VIP รอบที่ 41
3ตัวบน

745

2ตัวล่าง

09

จับยี่กี VIP รอบที่ 40
3ตัวบน

487

2ตัวล่าง

62

จับยี่กี VIP รอบที่ 39
3ตัวบน

300

2ตัวล่าง

08

จับยี่กี VIP รอบที่ 38
3ตัวบน

205

2ตัวล่าง

51

จับยี่กี VIP รอบที่ 37
3ตัวบน

862

2ตัวล่าง

64

จับยี่กี VIP รอบที่ 36
3ตัวบน

342

2ตัวล่าง

10

จับยี่กี VIP รอบที่ 35
3ตัวบน

013

2ตัวล่าง

16

จับยี่กี VIP รอบที่ 34
3ตัวบน

472

2ตัวล่าง

23

จับยี่กี VIP รอบที่ 33
3ตัวบน

280

2ตัวล่าง

73

จับยี่กี VIP รอบที่ 32
3ตัวบน

751

2ตัวล่าง

86

จับยี่กี VIP รอบที่ 31
3ตัวบน

930

2ตัวล่าง

79

จับยี่กี VIP รอบที่ 30
3ตัวบน

871

2ตัวล่าง

57

จับยี่กี VIP รอบที่ 29
3ตัวบน

350

2ตัวล่าง

44

จับยี่กี VIP รอบที่ 28
3ตัวบน

524

2ตัวล่าง

03

จับยี่กี VIP รอบที่ 27
3ตัวบน

259

2ตัวล่าง

56

จับยี่กี VIP รอบที่ 26
3ตัวบน

643

2ตัวล่าง

21

จับยี่กี VIP รอบที่ 25
3ตัวบน

916

2ตัวล่าง

67

จับยี่กี VIP รอบที่ 24
3ตัวบน

507

2ตัวล่าง

45

จับยี่กี VIP รอบที่ 23
3ตัวบน

197

2ตัวล่าง

20

จับยี่กี VIP รอบที่ 22
3ตัวบน

080

2ตัวล่าง

18

จับยี่กี VIP รอบที่ 21
3ตัวบน

478

2ตัวล่าง

74

จับยี่กี VIP รอบที่ 20
3ตัวบน

028

2ตัวล่าง

78

จับยี่กี VIP รอบที่ 19
3ตัวบน

655

2ตัวล่าง

30

จับยี่กี VIP รอบที่ 18
3ตัวบน

831

2ตัวล่าง

44

จับยี่กี VIP รอบที่ 17
3ตัวบน

818

2ตัวล่าง

29

จับยี่กี VIP รอบที่ 16
3ตัวบน

555

2ตัวล่าง

49

จับยี่กี VIP รอบที่ 15
3ตัวบน

402

2ตัวล่าง

29

จับยี่กี VIP รอบที่ 14
3ตัวบน

458

2ตัวล่าง

27

จับยี่กี VIP รอบที่ 13
3ตัวบน

151

2ตัวล่าง

47

จับยี่กี VIP รอบที่ 12
3ตัวบน

364

2ตัวล่าง

44

จับยี่กี VIP รอบที่ 11
3ตัวบน

373

2ตัวล่าง

83

จับยี่กี VIP รอบที่ 10
3ตัวบน

209

2ตัวล่าง

23

จับยี่กี VIP รอบที่ 9
3ตัวบน

970

2ตัวล่าง

45

จับยี่กี VIP รอบที่ 8
3ตัวบน

937

2ตัวล่าง

62

จับยี่กี VIP รอบที่ 7
3ตัวบน

763

2ตัวล่าง

07

จับยี่กี VIP รอบที่ 6
3ตัวบน

194

2ตัวล่าง

06

จับยี่กี VIP รอบที่ 5
3ตัวบน

481

2ตัวล่าง

85

จับยี่กี VIP รอบที่ 4
3ตัวบน

673

2ตัวล่าง

96

จับยี่กี VIP รอบที่ 3
3ตัวบน

934

2ตัวล่าง

21

จับยี่กี VIP รอบที่ 2
3ตัวบน

412

2ตัวล่าง

05

จับยี่กี VIP รอบที่ 1
3ตัวบน

115

2ตัวล่าง

72

ผลหวย ตรวจหวย หวยออก ตรวจหวยฮานอย หวยรัฐ ตรวจหวยี่กี ตรวจหวยลาว ตรวจหวยหุ้น ผลหวย