ข่าวหวย

คาถาขอหวย

 1. คาถาเสี่ยงเลข
  อิติ อรหัง พุทธนิมิตตัง อุปปันนัง โหติ
  ใช้เสี่ยงหาเลขให้ตั้งจิตอธิษฐานดีๆ การภาวนากี่จบก็ได้ก่อนนอน

  2. คาถาพระสีวลีเรียกลาภ หรือคาถาพระฉิมพลีเรียกลาภ 
ฉิมพลี จะ มะหาเถโร ฉิมพลี จะ มหาเถรัง ลาภลาภัง นิรันตโร ลาภสุโข นะ ชา ลี ติ
ภาวนากี่จบก็ได้ตามใจชอบ

 1. ภาณเลข 
  เลขะยันตัง สันตัง อาคัจเฉยยะ อาคัจฉาหิ
  มนต์ภาณเลขนี้ เมื่อต้องการจะดูเลข ท่านให้บริกรรม กี่จบก็ได้ แล้วเลขเบอร์จะมาปรากฏที่จักขุทวาร หรือโสตทวารเราบ้าง ทำจิตให้ว่างเป็นสมาธิ
 2. นิมิตหวย ล๊อตเตอรี่ 
  โอกาสะ โอกาสะ ข้าพเจ้าขออาราธนาพระเลขตัวสำคัญ พระยันต์ตัวสำคัญตั้งแต่สูญ เถิง 99 จงมาเข้าในจักขุทวาร โสตทวารฆานทวาร ชิวหาทวาร กายทวาร มโนทวาร แห่งข้าพเจ้าเทอญ เอ้หิ เอ้หิ เลขขะยันตัง นิมิตตัง อรหัง อรหัง
  (ให้ภาวนา 3 หรือ 7 จบ หรือตามสบายๆ)
  ก่อนภาวนาให้ชำระร่างกายให้สะอาด แต่งกายให้เหมาะสม ทำพิธีก่อนเข้านอน จัดเครื่องสักการะ ดอกไม้ ธูป เทียน แล้วชุมนุมเทวดา กล่าวบูชาพระรัตนตรัย สมาทานศีล สวดมนต์บทอื่นๆ ตามเราชอบ แล้วจึงภาวนาพระคาถาบทนี้
 3. คาถาบูชาขอพรเทพเจ้าแห่งโชคลาภ 
  เคล็ดคาถานี้บูชาสำหรับท่านที่เกิดปีต่าง ๆ ทั้ง 12 นักษัตร อันเป็นหัวใจคาถาของทิเบตจารึก เป็นภาษาสันสกฤตมาแต่ครั้งโบราณ โดยให้ตั้งจิตให้สงบระลึกถึงความดี และบุญกุศลที่ได้ประกอบมา แล้วท่องคาถาหัวใจมหาเศรษฐีชัมภล อธิษฐานขอพรจากท่าน
   
  ท่านที่เกิดในปี ฉลู – มะโรง – มะแม – จอ
  คาถาหัวใจมหาเศรษฐีชัมภล คือ “โอม ชัมภาลา จาเลน ไนเยน สวาหะ”
   
  ท่านที่เกิดในปี ขาล – เถาะ
  คาถาหัวใจมหาเศรษฐีชัมภล คือ “โอม อา ฮูโฮฮัม กษะสะ โอม ชัมภาลา ลาจาเลน ไนเยน สวาหะ”
   
  ท่านที่เกิดในปี มะเส็ง – มะเมีย
  คาถาหัวใจมหาเศรษฐีชัมภล คือ “โอม ชัมภาลา จาเลน ไนเยน ธะนัม เมธิ หะรี ทากินี ชัมภาลา สะมะภารา สวาหะ”
   
  ท่านที่เกิดในปี วอก – ระกา
  คาถาหัวใจมหาเศรษฐีชัมภล คือ “โอม ปัทมะ โกรธะ อรยะ ชัมภาลา หฤทัย หู ผะฏะ”
   
  ท่านที่เกิดในปี กุน – ชวด
  คาถาหัวใจมหาเศรษฐีชัมภล คือ “โอม ชัมภะละ ชะเลนทะรา เย สะวาหา โอม อินทะระ ฌิมขัม ภะมะริ สวาหา”  

สำหรับท่าน ที่ตั้งจิตอธิษฐาน แล้วได้เลขและโชคดั่งที่หวังไว้ ควรแบ่งเงินที่ได้ส่วนหนึ่งไปทำบุญถวายสังฆทาน หรือบริจาคการการกุศลเพื่อเป็นการช่วยส่งเสริมดวงโชคลาภ เพราะอย่างไรก็ตาม การเล่นหวย ลอตเตอรี่เป็นอบายมุย 6 ที่มิควร